Medische cel

Het medisch kabinet opent zijn deuren voor de jeugdspelers van  de City Pirates Merksem, Luchtbal en Olympic Deurne vanaf woensdag 28/9/2016.

Missie en visie van de medische cel :

De medische cel is verantwoordelijk voor de preventie, behandeling en opvolging van sportletsels bij de jeugdspelers , gewestelijke reserven , eerste ploeg Olympic Pirates en City Pirates B.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor de opleiding van trainers en afgevaardigden betreffende de preventie van sportletsels, EHBO en het gebruik van de defibrillator (AED-toestel) .

 

Wat : 1 X /week gaat er een medische consultatie door in aanwezigheid van een arts ( Dr Spans), kinesist ( Marc Luyckx) en een verpleegkundige ( Veerle Stalmans) . Op deze consultatie kan er een voorlopige diagnose gesteld worden van een letsel , een kinebehandeling voorgeschreven worden of doorverwezen worden naar een specialist .

Wij hebben een samenwerkingsverband met Dr Jansen, orthopedisch chirurg in Monica, en cardioloog Mick Luyckx in Jan Palfijnziekenhuis.

De nodige verzekeringsdocumenten zullen tijdens de consultatie ingevuld worden.

 

Wanneer : Elke woensdagavond van 19 - 20u30  , vanaf woe 28/9/2016.

 

Waar : In de kineruimte van het nieuwe gebouw naast het secretariaat.

 

Wie : alle jeugdspelers, gewestelijke reserven, spelers van de 1e ploeg Olympic en City Pirates B, trainers en afgevaardigden die een letsel oplopen tijdens training of wedstrijd zijn ook welkom.

 

Praktische regelingen:

  • de jeugdspeler moet vergezeld zijn door 1 ouder

  • de consultatie is gratis.

  • Langs de buitenkant van het gebouw schuift men aan.

  • Klevertje van de mutualiteit meebrengen

  • Noodzakelijke kine- behandelingen zijn wel betalend .  Worden terugbetaald door mutualiteit en/of verzekering als dit is aangegeven bij KBVB.

  • Keuze van arts of kinesist is vrij, maar gebeurt bij voorkeur bij de clubkinesist  en /of samenwerkende specialisten om zo de opvolging te kunnen garanderen

 

Leden medische cel                                

                                                                                             

Dr. Philippe Spans                                   

Sportarts (io)/ Screening                         

Dr Nick Jansen

Orthopedisch chirurg  Monica

 

Dr Mick Luykx                                         

Cardioloog  Jan  Palfijnziekenhuis           

 

Marc Luyckx

kinesist

  

Veerle Stalmans

Verpleegkundige            

 

Erik De Vadder  

Spoedverpleegkundige   

 

                     

Powerpoint presentatie

© 2019 Olympic Pirates Deurne - Borgerhout

Website verantwoordelijke: Benny van Loon - bennyvanloon@skynet.be – 0488/40 85 03