Gedragscode Sportkamer 1 van Park Groot Schijn

 

 

 • Volgende items zijn ten strengste verboden:

 

 • Roken en/of vuur maken op en rond de kunstgrasterreinen en in de gebouwen.

 • Dieren op de sportterreinen en in de gebouwen. Op de wandelwegen zijn honden aan de leiband wel toegelaten.

 • Verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen onze accommodatie verkopen, afleveren, verstrekken, vervaardigen of in bezit hebben.

 • Gevaarlijke voorwerpen binnenbrengen, de infrastructuur verontreinigen of beschadigen, de doorgang in gangen, aan trappen en bij nooduitgangen belemmeren, het personeel hinderen bij het toezicht.

 • Kauwgom eten op en rond de kunstgrasterreinen.

 • Zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasterreinen plaatsen.

 • Eten en drinken op of in de nabijheid van de kunstgrasterreinen en in de kleedkamers en gangen. Water en sportdranken in afsluitbare en niet breekbare verpakking zijn toegestaan, maar enkel voor sportbeoefenaars en begeleiders. Dus zeker geen glazen flessen op de terreinen.

 • Waardevolle zaken onbeheerd achter laten.

 

 • Gelieve de ruimte achter te laten in dezelfde staat als deze zich bevond voor aanvang van gebruik.

 

 • De kleed- en doucheruimtes zijn 15 minuten vóór ingang van het gebruik van het terrein ter beschikking van de gebruiker. Voor competitiewedstrijden en toernooien geldt hiervoor 30 minuten.  De kleed- en doucheruimtes dienen 30 minuten na het gebruik van het terrein verlaten te zijn.

 

 • Elke gebruiker moet zodra hij de kleedkamers betreedt, vaststellen of er schade is en dit onmiddellijk melden als dit het geval is.

 

 • De gebruiker is verplicht om kleedkamers en douches op een hygiënisch verantwoorde manier te gebruiken en proper achter te laten. Afval dient gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en de kleedkamer dient geveegd te worden. Een aftrekker is in elke kleedkamer aanwezig of te verkrijgen.

 

 • In de kleedaccommodatie dienen de schoenen, die buiten zijn gedragen, te worden uitgetrokken. Alle kleding dient aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen.

 

 • Het gebruik van voetbalschoenen met "gewone" kunststof noppen wordt aangeraden. Het gebruik van voetbalschoenen met zes (schroef) noppen en voetbalschoenen met vlakke zolen wordt sterk afgeraden. Gebruik in geen geval schoenen met spikes of metalen noppen.

 

 • Na het gebruik van de kunstgrasvelden is het aangewezen de sportkledij uit te schudden om zoveel mogelijk rubberbolletjes te verwijderen en bij het wassen van de sportkledij de filter van de wasmachine veelvuldig te reinigen. SPRINGS vzw is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachines

© 2019 Olympic Pirates Deurne - Borgerhout

Website verantwoordelijke: Benny van Loon - bennyvanloon@skynet.be – 0488/40 85 03