Wat te doen bij een blessure ?

 

WAT GEDAAN INDIEN MEN OP TRAINING OF TIJDENS EEN WEDSTRIJD SLACHTOFFER WORDT VAN EEN ONGEVAL WAARBIJ EEN DOKTERSTUSSENKOMST VEREIST IS?

 

Je neemt best contact op met de medische cel die ter beschikking is op City Pirates bij het Jef Mermans stadion( alle info kan je vinden bij de rubriek medische cel op de club pagina of meer info via Benny van Loon gsm nr 0488408503) ,  je kan ook naar het dichts bijzijnde  ziekenhuis of uw arts.

Hij / zij verwijzen je dan waarschijnlijk door indien nodig naar een Kiné,deze is ook ter beschikking op City Pirates mits betaling uiteraard !

 

 1. Je vraagt aan de coördinator, trainer of ploegafgevaardigde een ongeval-aangifteformulier d .i. een document van de KBVB of je kan de documenten downloaden – zie AANGIFTE VAN ONGEVAL. Indien het ongeval een behandeling bij een kinesist noodzaakt is het belangrijk dat je de aandacht van uw kinesist vestigt op het feit dat hij een aanvraag moet richten tot de Koninklijke Belgische Voetbalbond – KBVB. De kinesist bezit normaal deze formulieren. Zonder deze toelating van de KBVB betaalt de bondsverzekering niets terug voor deze behandelingen.
   

 2. Vul de voorzijde van het aangifteformulier – AANGIFTE VAN ONGEVAL – volledig in en breng een kleefbriefje van het ziekenfonds van de gekwetste aan op de voorziene plaats.
   

 3. Ga met je aangifteformulier naar de dokter en laat de achterzijde (MEDISCH GETUIGSCHRIFT) invullen.
   

 4. Bezorg binnen de 10 dagen het ingevulde formulier aan de heer Asselberghs Luis  Ter Heydelaan 208 te 2100 Deurne.
   

 5. Na aangifte bij de KBVB ontvang je via Olympic Pirates Deurne Borgerhout  een AFSCHRIJVINGSFORMULIER.
   

 6. Dit formulier laat je invullen door je dokter als je genezen bent.
   

 7. Bezorg dit formulier daarna zo vlug mogelijk terug aan de heer Asselberghs Luis ( gsm 0472811080 )
   

 8. Je betaalt zelf alle medische kosten en gaat met al de rekeningen naar het ziekenfonds dat je gedeeltelijk zal terugbetalen. De documenten die je dan bij het ziekenfonds krijgt, breng je binnen bij de heer Luis Asselberghs.
   

 9. Na afgifte van je onkostennota’s zul je een brief ontvangen waarop de som vermeld staat die de bondsverzekering je zal terugbetalen. Je neemt dan contact op met de heer Luis Asselberghs (gsm :0472.81.10.80 en geeft je bankrekeningnummer op waarop vermelde som kan gestort worden.
   

 10. OPGELET : van zodra je een aangifte van ongeval hebt binnengebracht, mag je noch trainen noch deelnemen aan wedstrijden tot je hiervoor afgeschreven bent bij de KBVB (zie punt 7).

© 2019 Olympic Pirates Deurne - Borgerhout

Website verantwoordelijke: Benny van Loon - bennyvanloon@skynet.be – 0488/40 85 03